torsdag 28 juli 2011

Blomflugor

Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus) - tack för hjälp med artbestämningen Bert!
Inga kommentarer: