lördag 14 juli 2012

Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola)

Inga kommentarer: