måndag 17 september 2012

Stör ej, äggläggning pågår

Blågrön mosaikslända.
Arten är årlig (frekvent) besökare och äggläggare i trädgårdsdammen hos ma.Inga kommentarer: